Kartta (Public domain) - World

World
Kartta on mittakaavan mukaisesti pienennetty ja merkeiltään selitetty piirroskuva tietystä alueesta. Kartan tärkein tehtävä on kertoa, miten paikat sijaitsevat toisiinsa nähden.

Karttamerkit ovat pisteitä, viivoja ja erilaisia kuvioita, joiden koko, väritys ja muoto vaihtelevat. Merkit selitetään yleensä kartan reunassa.

Karttamerkkeihin kuuluvat myös pituus- ja leveyspiirit, jotka näkyvät kartalla pysty- ja vaakaviivoina, ja kartan reunaan merkittyinä astelukuina, esimerkiksi 60 astetta 15 minuuttia itäistä pituutta (60° 15' I). Koska Maa on pallon muotoinen, on tasokarttojen laatimisessa käytettävä jotakin karttaprojektiota.

Monissa kartoissa on lisäksi korkeuskäyriä, jotka kertovat kuinka korkealla jokin paikka tai alue on merenpinnasta ja kuvaavat samalla maanpinnan muotoja. Vesialueilla kartoissa voi olla myös syvyyskäyriä, jotka näyttävät syvyyden meren tai järven pinnasta laskettuna ja kuvaavat pohjan muotoja.

Kartan mittakaava ilmaisee, paljonko kartasta mitattu etäisyys on pienempi kuin etäisyys maastossa. Esimerkiksi mittakaava 1:20 000 tarkoittaa, että yksi senttimetri kartalla on luonnossa 20 tuhatta senttimetriä eli 200 metriä.

Lähes aina kartoissa on pohjoisnuoli, joka osoittaa, missä suunnassa pohjoinen on. Varsinkin pienimittakaavaisessa kartassa voivat olla merkittyinä myös pituus- ja leveyspiirit, joista pituuspiirit ovat aina pohjois - etelä -suuntaisia ja leveyspiirit aina itä - länsi -suuntaisia. Varsinkin suurimittakaavaisissa kartoissa voi olla sijaintia osoittamassa koordinaattiruudukko, jossa pohjois- ja eteläkoordinaatit ilmaistaan muulla tavoin kuin suoraan pituus- ja leveysasteina. Yleensä koordinaatit ovat tavalla tai toisella pituus- ja leveysasteista johdettuja karttaprojektion avulla.
OpenStreetMap (OSM) on avoin yhteistyöprojekti vapaasti muokattavien karttojen luomiseksi. Kartat sekä muu maantieteellinen aineisto kerätään pääosin kannettavien GPS-laitteiden avulla. Lisäksi hyödynnetään myös valmiita lähteitä vapaan karttatiedon kokoamisessa.
Kartta -  - 7,874 x 5,605  - 4.63 MB - Tekijänoikeus : NGII.GO.KR
7,874 x 5,605   -  4.63 MB
Kartta -  - 5,545 x 3,007  - 2.8 MB - Public domain
5,545 x 3,007   -  2.8 MB
Kartta -  - 5,511 x 3,002  - 2.16 MB - Public domain
5,511 x 3,002   -  2.16 MB