Mapa - Węgry

World  > Europa > Węgry
Plik (973 x 1,059 Piksel,  File Size : 218.96 KB,  Format pliku : image/jpeg)

97 x 105 Piksel |  243 x 264 Piksel |  486 x 529 Piksel |  729 x 794 Piksel |  973 x 1,059 Piksel

Mapa - Informacja
Węgry (węg. Magyarország) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej, od 1955 członek ONZ, od 1999 członek NATO, od 2004 członek Unii Europejskiej.

Do 1946 Królestwo Węgier, z epizodem Węgierskiej Republiki Ludowej (XI 1918-III 1919) i Węgierskiej Republiki Rad (III-VIII 1919), 1946-1949 Republika Węgierska. Po przejęciu pełni władzy przez partię komunistyczną i stworzeniu państwa monopartyjnej dyktatury partii komunistycznej 1949-1989 Węgierska Republika Ludowa. WRL, państwo satelitarne ZSRR, była członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, większości organizacji wyspecjalizowanych ONZ od 1955, a także Układu Warszawskiego i RWPG jako element bloku wschodniego. W latach 1956–1962 powstanie węgierskie 1956 (stłumiona przez Armię Radziecką próba uniezależnienia się od ZSRR) było przedmiotem debaty w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. W wyniku obrad Trójkątnego Stołu (czerwiec 1989) nastąpiła transformacja ustrojowa i po przeprowadzonych 25 marca 1990 wolnych wyborach Węgierska Republika Ludowa została przekształcona w demokrację parlamentarną, Republikę Węgierską (proklamowaną oficjalnie 23 października 1989). 1 stycznia 2012 nowa Konstytucja Węgier ustanowiła nową nazwę: Węgry – Magyarország.
Mapa - Prawo autorskie
Domena publiczna
Facebook
Mapa - Węgry
Mapa - Węgry - 2,104 x 1,306 Piksel - 515.41 KB - Domena publiczna
2,104 x 1,306  Piksel -  515.41 KB
Mapa - Węgry - 1,210 x 746 Piksel - 160.49 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,210 x 746  Piksel -  160.49 KB
Mapa - Węgry - 1,000 x 1,072 Piksel - 328.82 KB - Domena publiczna
1,000 x 1,072  Piksel -  328.82 KB
Mapa - Węgry - 1,000 x 1,079 Piksel - 267.2 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 1,079  Piksel -  267.2 KB
Mapa - Węgry - 973 x 1,059 Piksel - 218.96 KB - Domena publiczna
973 x 1,059  Piksel -  218.96 KB